בית הספר כמוזיאון פתוח
בית הספר כמוזיאון פתוח

בית הספר כמוזיאון פתוח

צביה אורטנר

מנהלת המחלקה לעיצוב חזות מבני חינוך

 

בשלוש השנים האחרונות נוצרו עשרות עבודות אמנות שנועדו במיוחד להצבה בבתי הספר, חלקן מוצגות בגליון זה של "פנים". כך נוצר תת-נושא של האמנות הציבורית בישראל .

 

בעשור האחרון ניתן להבחין בשינויים מרחיקי לכת שחלו בתפיסות התכנון והעיצוב של בתי הספר ומבני חינוך בכלל. בתי הספר פושטים את צורתם "האיקונית", המסומנת והשבלונית, ולובשים צורה ייחודית של יצירות אדריכליות העומדות בפני עצמן, כמבנה ציבורי בעל אופי מסוים. גם תכנון החללים והמרחבים הפנימיים משתנה בהתאם לצרכים ולפרוגרמות חינוכיות, ולשינויים שחלו בשיטות הוראה ולמידה, בארגון הסביבה הלימודית ובגישה החינוכית.

מבנה בית הספר כיצירה אדריכלית הוא מקום מפגש הראשוני של הילד עם ערכי תרבות ואמנות, הוא המקום שבו הילד רוכש ידע מסוגים שונים בדרכים מגוונות, ומקום המהווה סביבה מכרעת להתנסויות וחוויות. בית הספר וסביבתו הם אפוא בעלי השפעה ניכרת ורציפה על הילד והתפתחותו הרוחנית והתרבותית, ועל כן ראוי להקדיש יתר תשומת לב לתכנון ועיצוב בית הספר כסביבה פיסית מטופחת ואסתטית.

סביבת לימודים אסתטית היא בעלת השפעה על חינוך לאסתטיקה, על טיפוח יכולת קליטה אסתטית ורגישות לערכים של צורה, חלל וחומר. הניסיון מוכיח שסביבת לימודים אסתטית תורמת ומסייעת ללמידה, מפתחת חוש ליופי, מעוררת יחס של כבוד והערכה לסביבת הלימודים, מעודדת רצון לשמור על המבנה עצמו, מונעת ונדליזם ואלימות, ומשפיעה על ההתנהגות במישרין או בעקיפין.

מתוך מודעות והכרה בחשיבותם של גורמים אלו שם לו למטרה המינהל לפיתוח מערכת החינוך במשרד החינוך, לשנות את דמותם וחזותם של בתי הספר, ובפרט של המבנים הוותיקים, שחלקם נבנו עם קום המדינה וקודם לכן. במסגרת המחלקה לעיצוב חזות מבני חינוך הוקצו תקציבים לשילוב יצירות אמנות ישראלית במבנים, מגן הילדים ועד לחטיבה העליונה, כחלק מתהליך של שיפור חזות בית הספר. לפני כמה שנים יזמה שרת המדע והאמנויות שולמית אלוני הצעת חוק, חוק הבנייה הציבורית בשילוב עבודות אמנות. מטרת החוק היתה ליפות את הנוף האורבני, לתרום להנאה האסתטית של הציבור, וגם לתמוך ביצירה הישראלית.

כאמור, הרעיון לשלב יצירות אמנות בבתי הספר נבע מן ההכרה בצורך לשפר את חזותם ולהגביר את מודעות הקהילה לערך האסתטי הסביבתי שלהם, ומהצעת החוק הנ"ל. הרעיון התפתח באותו אופן שבו התפתחה האמנות הציבורית בשלושה העשורים האחרונים, מתוך המאבק על עתיד הערים וכאלמנט אסטרטגי בתהליך התחדשותן של ערים היסטוריות ותכנונן מחדש. עם הוצאת התעשייה ממרכזי הערים והפיכתם למרכזים תיירותיים, היה צורך ממשי ליפות את אתרי הערים ולדאוג לשיפור חזות הסביבה. זו היתה והינה הזדמנות לאדריכלים ולאמנים ליצור שיתוף פעולה ליצירת סביבה חיה, שבה לאמנות יש תפקיד בעל משמעות בחיי היחיד והקהילה. פיתוח ציבורי ופרטי של אתרים סייע בצורה משמעותית להגברת המודעות לצורך באמנות הציבורית ולהתפתחותה.

ההתמחות הנקראת "אמנות ציבורית" כוללת גישות מגוונות: יצירת והצבת אמנות מחוץ למרחבי אמנות קונבנציונליים, מהצבת פסלים מעבר לדלת, בכיכר עירונית, ברחוב, בכניסה  לבניין ציבורי, לקירות ציבוריים, אמנות נופית (Land Art) ועד עיצוב הריצוף וריהוט חוצות. ועתה, גם אמנות בבתי ספר: קיר קרמיקה במבואה, פסל סביבתי בחצר, או תלוי מהתקרה, עבודת אמנות כחלק מהמבנה עצמו, ציורי קיר, ויטראז'ים ועוד. וכשם שאמנות ציבורית המוצבת במרכזים ומרחבים אורבניים מתייחסת לארכיטקטורה, לתכנון ולעיצוב עירוני, כך יצירות האמנות המוצבות בבית ספר מתייחסות למבנה הארכיטקטוני שלו, לחצר ולסביבתו האורבנית.

האדריכל רוברט דורהם טוען כי קמפוס בית הספר הוא מקום אידיאלי לתלמידים ולסטודנטים להיחשף לאמנות בכל צורותיה. תלמיד או הסטודנט המסתובב בקמפוס מתוכנן היטב, שמשולבות בו עבודות אמנות, קולט גירויים וחוויות אסתטיות ההופכות את האמנות לחלק מחייו וצרכיו. גם ד"ר י. שוורץ טוען כי יצירות אמנות הן בעלות השפעה מצטברת לחינוך לאמנות מעצם טבען.

את עבודות האמנות המוצבות בבתי הספר ניתן לכלול בקטגוריה המתפתחת והמתמסדת של "אמנות ציבורית", אך לעבודות אלו יש פן ייחודי וערך מוסף: הן נוצרות לאוכלוסייה ולקהילה מובחנת. יש להן פן חינוכי. שילוב היצירות מאפשר פתיחת שערים והצגה של אמנות ציבורית לתלמידים, לצוות ההוראה ולקהילה כולה. הוא מאפשר להכניס אמנות גם אל מאחורי דלת הכיתה, ובאופן כזה מסייע בחינוך לערכים אסתטיים, בפיתוח החושים, הידע, תפיסת המרחב, הקריאה החזותית ויכולת ההבעה.

הוועדה העליונה לשילוב עבודות אמנות, שהוקמה במחלקה, שמה לה למטרה להציב רף גבוה לעבודות אמנות אלה, הנחשבות אמנות "טובה" או "גבוהה" (Fine Art). יצירה ייחודית מתוכננת במיוחד לבית ספר ספציפי, לקהל מסוים בעל צרכים מסוימים. גישה זו דורשת מהאמן התייחסות שונה ומיוחדת; על היצירה להתאים לא רק למבנה ולמרחב האדריכלי, אלא גם ובעיקר לרוח בית הספר ולקהילה שבה הוא נמצא, לעולם הילד, לנוף ולסביבה. מהאמן היוצר נדרשת התבוננות מעמיקה בעולם הילד ומהיצירה נדרש גם ערך מוסף, ערך פדגוגי.

ייתכן שגישה זו עומדת בסתירה לז'אנר החדש ההולך והמתפתח באמנות ציבורית, העוסקת במעורבות חברתית וכוללת את הקהל, הילדים במקרה זה, בעצם תהליך היצירה. אך מכיוון שמטרותינו הן חינוך, העשרה תרבותית ואמנותית והעשרה ויזואלית המטפחת את הסביבה, בחרנו בדרך של יצירות אמנים הנוצרות במיוחד בהתאמה לדרישות כל בית ספר וקהילה.

בשלוש שנות קיומו של הפרויקט נוצרו עשרות עבודות ייחודיות, חלקן בידי מיטב אמני ישראל, המוצגות בבתי ספר. כל עבודה נבחרה על ידי ועדת היגוי שהקימה הקהילה, צוות בית הספר והרשות המקומית. לעתים גם בשבילם זו התנסות אמנותית ייחודית. חלק מהעבודות הן עבודות סביבתיות היוצרות "מקום", כמו העבודה "זכרונות" של יגאל תומרקין. חלקן יוצרות מרחב למידה אמנותי, כגון פסלי משחק מתמטי של אהרון בן אריה, קירות קרמיים בכניסה לבית הספר, כגון אלה של טולי באומן, המתארים את המושבה ראש פינה, או תיאור מחיי היומיום של תלמיד על גדר בית הספר בדיר חנא, של מנאל מרקוס. יש גם פסל סביבתי המשתלב במבנה של לב שטרן, או פסלים סביבתיים המוצבים בכיכרות בית הספר, בחצרות ובמבואות, של דוד גרשטיין, מיקי טרופר, אבנר בר-חמא, ישראל בן-יהודה, עפרה צימבליסטה, אחמד כנען, דינה מרחב ועוד רבים.

חלק מהיצירות מוצגות בגיליון זה. כבר עתה ברור שהעבודות תורמות ליצירת מרחב לימודי תרבותי, ומסייעות להגברת מודעות לאסתטיקה שלו ושל המבנה החינוכי, ומשפיעות לא רק על דרכי החשיבה והחינוך אלא גם על ההתנהגות. כך הולך ומתפתח מעין תת-נושא ייחודי במערכת האמנות הציבורית בארץ: אמנות בבית הספר.

 

 

 

 

ביביליוגרפיה

דובב, ל., עורכת, לקראת  חינוך אסתטי ,קובץ מאמרים, ספרית פועלים, תל-אביב.

Malkolm, M., Art, Space and the City, Routledge, London and New york, 1997

Redstone, L.G., Art in Architecture, , Mcgraw-Hill Book Company, 1968

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
8
13/09/2020
אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל ...
8
10/09/2020
8
9/09/2020
אבקשכן להקפיד בזמן מחלה להודיע למפקחת הישירה שלכן ...
8
9/09/2020
מידע וטפסים לעובדי הוראה בסיכון פורסם בפורטל
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד