העולם היהודי, תמונת מצב
העולם היהודי, תמונת מצב

העולם היהודי, תמונת מצב

פרופ' סרג'יו דלה פרגולה

כיהן עד לאחרונה כראש המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית

 

שנים רבות מדשדשת אוכלוסיית היהודים בעולם. אינה גדלה וגם אינה מתמעטת. הדמוגרף החשוב ביותר של יהדות העולם, פרופ' סרג'יו דלה פרגולה מהמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית, מוציא מידי שנה סקר מפורט ועדכני על פיזור היהודים בעולם. על בסיס הסקר האחרון, מעודכן לסוף 1996, קרובה ישראל לתפוס את מקום הריכוז היהודי הגדול בעולם, אחרי ארצות הברית. בעוד יהודי מדינות חבר העמים התפזרו לכל עבר והותירו את המקום השלישי המכובד לצרפת.

 

אוכלוסיית העולם היהודי נאמדה בסוף שנת 1996 בכ-13 מיליון איש. זהו אומדן הנשען על נתונים ומחקרים מדעיים ממקורות רבים, אך הוא כפוף לקשיים ואי ודאויות.

מאז סוף שנות ה -80 חלו שינויים גיאופוליטיים בעולם, בעיקר במזרח אירופה, עם התפרקות בריה"מ והקמת חבר המדינות. צ'כוסלובקיה התפלגה לשתי מדינות, גרמניה התאחדה, והעולם היהודי הגיב לשינויים האלה.

הקושי העיקרי באומדן מספר היהודים בארצות השונות הוא בכך שהאומדן אינו מתבסס על קריטריונים אחידים. לעתים קרובות חסרה התייחסות לבעיית הגדרת האוכלוסייה היהודית. אומדן מספר היהודים בכל יבשת ובכל ארץ מתייחס לקונספט שיש בו שלושה מעגלים. המעגל העיקרי מוגדר אוכלוסייה יהודית גרעינית   (Core Jewish Population).   . לפי קריטריון זה, מוגדרים כיהודים כל אלה שכאשר נשאלו, הגדירו עצמם כיהודים, או אם בני ביתם הגדירו אותם כיהודים. ההגדרה הזו חופפת במידה רבה, אך אינה זהה, להגדרה ההלכתית של היהודים, ואיננה מסתמכת על מחויבות או התנהגות דתית, אמונות, ידע, שייכות קהילתית וכדומה. ההגדרה כוללת את אלה שהמירו דתם או הצטרפו ליהדות באופן לא רשמי, ומוציאה מהכלל את אלה שאימצו באופן רשמי דת אחרת, או מסרבים לראות עצמם יהודים.

לגרעין שהוגדר לעיל יש מעגל מורחב (Extended) , הכולל בנים להורים יהודים שאינם יהודים בעצמם, וכן מי שעבר לדת אחרת אך מגדיר עצמו כיהודי מבחינה אתנית, וגם מי שמסרב להזדהות כיהודי. הרחבה נוספת (Enlarged) כוללת בני משפחה קרובים, כמו בני זוג וילדים. מעגל זה מתייחס, למשל, להגדרת היהודים בישראל המסתמכת על חוק השבות, המעניק אזרחות מיידית למהגרים יהודים, ומגדירה כיהודי מי שאמו יהודייה או שהתגייר. החוק הורחב והוא כולל גם לא יהודים שהגיעו כבני משפחה, בני זוג או ילדים ונכדים ובני זוגם.

הנתונים המובאים בהמשך מתייחסים לארצות שיש בהן לפחות 100 תושבים יהודים על-פי ההגדרה הגרעינית. אומדני היהודים בארצות שבהן מספרם קטן יותר הוכנסו לאומדן היהודים בכלל היבשת. איכות האומדן בארצות רבות שונה. במרבית הארצות, עדיפה הגדרת טווח (מקסימום-מינימום) על פני מספר מוגדר, אך הצגת הדברים כך מבלבלת ומקשה על הקורא, ולכן בחרנו בארצות אלה בהבאת הממוצע.

טבלה מס' 1 מציג תמונה כוללת של האוכלוסייה היהודית בסוף 1996. מספר היהודים בסוף שנה זו הוא, אם כן, 13,025,000 איש, שהם 2.26 לאלף נפש ביחס לכלל אוכלוסיית העולם. כל אדם 443 בעולם הוא יהודי. מאז סוף 1995 גדלה אוכלוסיית היהודים בעולם ב -27,000 איש, שהם 0.3%. כללית, יש לדבר על גידול אפס, שכן הגידול הטבעי בישראל מקוזז על ידי ירידת מספר היהודים בגולה.

 האוכלוסייה היהודית בישראל גדלה  ב -87,900  נפש, שהם 2%. האוכלוסייה היהודית בגולה קטנה ב50,900- נפש, או 0.6%. הגורם העיקרי המשפיע על התהליך הזה הוא ההגירה מארצות חבר המדינות לישראל, כ-34,700 נפש. ניתן להצביע על ניצוצות של שיבה ליהדות בהקשר להגירה ממזרח אירופה, ושינויים במדיניות היישום של חוק השבות, שהאטו את תהליך הירידה באוכלוסיית היהודים בגולה.

 

טבלה 1: גידול האוכ' היהודית מאז מלחמת העולם השנייה

% גידול שנתי

אומדן אוכלוסייה

שנה

 

11,000,000

1945

0.67

11,373,000

1950

0.74

11,800,000

1955

0.60

12,160,000

1960

0.55

12,500,000

1965

0.21

12,633,000

1970

0.17

12,742,000

1975

0.15

12,840,000

1980

0.05

12,871,000

1985

-0.003

12,869,000

1990

0.18

12,988,000

1995

0.28

13,025,000

1996

 

 

הנתונים בלוח 1 מציגים באופן ברור את הירידה האיטית באוכלוסייה היהודית בעולם, מאז מלחמת העולם השנייה. על-פי אומדן של 11 מיליון יהודים ב-1945 ,היתה צמיחה של 800,000 נפש בין 45' ל-55, 700,000 בעשר השנים שלאחר מכן (עד 1965), 242,000 בעשר השנים הבאות (עד 1975), 129,000 עד 1985, ו -117,000 עד 1995. משמע, 13 שנה נדרשו להוסיף מיליון נפש לאוכלוסיית היהודים אחרי מלחמת העולם השנייה, ו -38  שנה נדרשו למיליון השני. בראשית שנות התשעים נרשמת עלייה קלה בשיעור הגידול השנתי, המבטאת שיבה ליהדות בעיקר בארצות חבר המדינות.

  

טבלה 2: 15 הארצות בהן האוכלוסיה היהודית הגדולה ביותר

% בגולה

% בעולם

אוכלוסיה יהודית

ארץ

מקום

67.4

43.8

5,700,000

ארה"ב

1

-

35.1

4,567,700

ישראל

2

6.2

4.0

524,000

צרפת

3

4.3

2.8

362,000

קנדה

4

4.0

2.6

340,000

רוסיה

5

3.4

2.2

291,000

בריטניה

6

2.4

1.6

205,000

ארגנטינה

7

1.8

1.2

155,000

אוקראינה

8

1.2

0.8

100,000

ברזיל

9

1.1

0.7

95,000

אוסטרליה

10

1.1

0.7

94,000

דרום אפריקה

11

0.8

0.5

70,000

גרמניה

12

0.6

0.4

53,500

הונגריה

13

0.5

0.3

40,700

מקסיקו

14

0.4

0.2

31,700

בלגיה

15

95.3

97.0

12,629,600

סך הכל

 

 

חלוקה על-פי אזורים

כמחצית היהודים חיים ביבשת אמריקה, 46% מהם בצפון היבשת. 35% באסיה, כולל מדינות חבר המדינות המצויות באסיה, אך לא כולל יהודי רוסיה האסיאתית ותורכיה. רובם היהודים האסיאתיים חיים בישראל. אירופה, רוסיה ותורכיה כוללות 13% מהיהודים. פחות מ2%- חיים באפריקה ואוקיאניה. מספר תושבי ישראל, ומכאן באסיה, צמח ב- 1996. צמיחה קלה נרשמה גם בצפון אמריקה, אירופה ואוקיאניה. ביתר האזורים נרשמה ירידה.

ארצות בודדות

ארצות אמריקה

מספר היהודים ביבשת אמריקה הוא כ- 6.5 מיליון נפש, רובם הגדול בארצות הברית וקנדה. בארצות הברית מצוי ריכוז היהודים הגדול בעולם. על-פי הדו"ח הרשמי של מכון המחקר הלאומי של האוכלוסייה היהודית  (NJPC), האוכלוסייה היהודית הגרעינית בארצות הברית כללה 5,515,000 נפש בקיץ 1990, מהם 185,000 לא נולדו יהודים, אך מזהים עצמם כיהודים. לעומתם,  210,000 נפש שנולדו וחונכו כיהודים הגדירו עצמם כשייכים לדתות אחרות. 1,115,000 איש, מהם 415,000 מבוגרים, נולדו להורים יהודים אך לא חונכו כיהודים, והגדירו עצמם כשייכים לדת שאינה יהודית. אלה מרחיבים את האוכלוסייה היהודית באותה תקופה ל- 6,840,000 נפש. המחקר הצביע גם על 1,350,000 לא יהודים שבני ביתם יהודים, כך שהאוכלוסייה היהודית המורחבת היא, על-פי אותו מחקר, 8,200,000 נפש.

מאז 1990 גדל מספר היהודים בארצות הברית עקב הגירה, והנתונים מורים על כ- 226,000 מהגרים יהודים בשנים 1990-96. רבים מהם שייכים למעגל המורחב של מי שהצטרפו למשפחה יהודית. ברטרוספקטיבה, השפעה ההגירה הבינלאומית על מספר היהודים בארצות הברית, מאז שנות השבעים, היתה נמוכה מהתחזיות, והאוכלוסייה היהודית גדלה במספרים נמוכים בהרבה יחסית למספר המהגרים היהודים שהגיעו אליה. הגורמים לכך, על-פי סקר NJPS, הם שיעור ילודה נמוך, עלייה בגיל הממוצע של היהודים, גידול במספר נשואי התערובת, ירידה במספר המתגיירים ועוד.

על-פי נתונים ישראליים, עלו באותן שנים כ- 13,000 יהודים אמריקאים לישראל, ומספר גבוה יותר של ישראלים שחיו בארה"ב חזרו לישראל. ב- 1996, אומדן גידול האוכלוסייה היהודית שם הוא כ- 10,000.

קנדה

351,705 קנדים הצהירו על עצמם כיהודים  מבחינה אתנית. בהשוואה לנתוני 1981, עלה מספר היהודים בקנדה בעשר שנים ב- 21,645 נפש, שהצהירו על עצמם כבני הדת היהודית. עלייה משמעותית יותר היתה במספר היהודים המצהירים על עצמם כיהודים מבחינה אתנית (22,610), יותר מפי שניים בהשוואה ל1981-. והמספרים מתרחבים במעגלים הרחבים יותר. הדבר נובע ממגמות ביהדות קנדה, אך גם משינוי בשאלות סקרי האוכלוסייה בקנדה, שהעבירו דגש לשאלה האתנית. עיקר הגידול נבע מהגירה לקנדה, בהיקף של 25,895 יהודים גרעיניים  שהם כ -60%  מהגידול. רובם באו מחבר המדינות (6230), ישראל (4975), ארה"ב (3630) ודרום אפריקה (2855). יתרת הגידול נבעה כנראה משינוי בהגדרות הסקר, כך שהגידול הפנימי ביהדות קנדה היה בקירוב לאפס. קנדה היא היום המדינה הרביעית בגודלה בעולם במספר היהודים.

מרכז אמריקה

על-פי סקר אוכלוסייה משנת 1990, הקהילה היהודית במקסיקו הושפעה פחות מאחרות מתהליכי הירידה בשיעורי הילודה, גירושין והזדקנות. האוכלוסייה במקסיקו שמרה בשנות התשעים על יציבות ואפילו גידול קל. מרבית היהודים חיים במקסיקו-סיטי, 37,5000 מתוך 40,000. בפנמה חיים על-פי האומדן 5,000 יהודים, 2,500 בקוסטה ריקה ו- 1500 בפורטו-ריקו.

דרום אמריקה.

האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר בדרום אמריקה היא בארגנטינה, והיא השביעית בעולם. היא הושפעה מאוד מתהליכים חברתיים של הזדקנות וגירושין, ומנסיבות כלכליות ופוליטיות. בראשית שנות הששים היה אומדן האוכלוסייה בארגנטינה 310,000, ב- 1995 הוא הוערך ב- 206,000, וירד באלף נוספים בשנה שלאחריה.

בברזיל נמסר ב- 1991 על 86,816 יהודים, חציים באזור סן פאולו וכ- 26,000 בריו דה ז'נירו. נתוני 1980 מורים, לאחר שקלול, על כ- 100,000 יהודים, מספר שלא השתנה להערכתנו גם ב- 1996. ברזיל היא התשיעית בגודלה בעולם באוכלוסייה היהודית. גם הקהילה היהודית בצ'ילה מגלה יציבות, עם סימנים שוליים של הזדקנות והתבוללות.

אירופה

כ- 1.7 מיליון יהודים חיו באירופה בסוף 1996. 62% מהם חיו במערב אירופה, היתר במזרחה ובארצות הבלקן, כולל מדינות חבר המדינות באסיה ותורכיה. ב- 1996 איבדה אירופה 2.8% מאוכלוסייתה, בעיקר עקב ההגירה מארצות חבר המדינות. מעט יותר ממיליון חיים בארצות האיחוד האירופי, ובהן נרשם גידול קל של 0.6%.

התפרקות ברית המועצות הפכה את צרפת למדינה היהודית השלישית בגודלה בעולם. ב- 1970 נקבע שבצרפת 530,000 יהודים, ומאז מורים הנתונים על יציבות. מגיעים אליה מספרים מתונים של יהודים מצפון אפריקה, והגיל הממוצע בה נמוך יותר מאשר בארצות אחרות. בשנות השמונים עלו כ- 7500 יהודים לישראל, ובשנות התשעים 9,500. אומדן האוכלוסייה היהודית בסוף 1996 הוא 524,000 נפש.

בבריטניה ירד, לפי האומדן, מספר היהודים בשנות התשעים מ- 300,000 ל- 291,000, ביטוי לירידה רצופה וקבועה של כ- 1000 עד 1500 נפש בשנה. הרקע לירידה הוא עלייה משמעותית בנשואי תערובת, עד 50% בין הגברים ו- 38% בין הנשים.

עד 1990 היתה גרמניה מחולקת. במערב היו ב1987- 32,319 יהודים, והירידה בשיעור הגידול פוצתה בהגירה. במזרח גרמניה היו מעט יהודים, 2,000 לכל היותר, ומאז 89' היגרו מארצות חבר המדינות לגרמניה כ- 60,000 יהודים ובני משפחותיהם.  מספר המבקשים להגר הגיע בראשית 1996 ל- 108,000, אך לא כולם הגיעו לגרמניה, ובכל מקרה יש בגרמניה פוטנציאל גידול משמעותי של יהודים.

בבלגיה, איטליה והולנד יש כ- 30,000 יהודים בכל אחת. בבלגיה האוכלוסייה יציבה, בשל קיום קהילה אורתודוקסית חזקה. באיטליה הפכה ההשתייכות בקהילה היהודית לוולונטרית לפי חוק, בניגוד לחובת ההשתייכות שהיתה קודם לכן. מרבית היהודים הודיעו על השתייכותם לקהילה, ובכל זאת נרשמה ירידה. כך ירדה האוכלוסייה במילנו מ- 8000 בשנות הששים ל- 6500, למרות הגירה מארצות אחרות. בהולנד נרשמה עלייה של תושבים שמוצאם מישראל, שאיזנה את תהליך הירידה ביהודים ותיקים בהולנד.

ביתר ארצות אירופה נרשמת ירידה מתונה, להוציא כנראה את שוודיה וספרד. באוסטריה נרשמת ירידה עקב הזדקנות ונשואי תערובת, והיא מתאזנת בהגירה מארצות חבר המדינות.

 

 

טבלה 3: הגירה מארצות חבר העמים בשנים 1996-1990, באלפים, לפי שנת ההגעה לארץ היעד

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

הגירה אל:

58.9

64.8

68.1

66.1

65.1

147.8

185.2

ישראל

22.0

24.8

32.9

35.9

46.1

35.6

32.7

ארה"ב

24.0

20.0

9.0

14.0

20.0

12.0

10.0

אחרים

104.9

109.6

110.0

116.0

131.2

195.4

227.9

כולל

60.0

70.0

75.0

80.0

96.0

159.0

200.0

מתוכם יהודים

 

חבר המדינות

מאז 1989 השתנתה באופן דרמטי תמונת יהדות חבר המדינות. המשבר הפוליטי והכלכלי הביא להגירה גדולה של יהודים מארצות אלה. השיא היה ב- 1991, אבל ההגירה נמשכה בהתמדה עד 1996. ההגירה הגדולה השפיעה על אוכלוסיית היהודים, והצטרפה לתופעה רבת שנים של שיעור ילודה נמוך, גירושין תכופים והזדקנות רבה. ירידת מספר היהודים היתה מהירה.

הנתונים הרשמיים האחרונים של מספר היהודים ניתנו ב- 1989, כאשר דובר על 1,450,500 נפש. מספר זה מציג את ירידת האוכלוסייה כבר אז, כאשר ב- 1959 נרשמו בברית המועצות 2,267,800 יהודים, ב- 1970 2,150,000, וב- 1979 1,819,900.

במהלך השנים  התחזקו המגמות בתוך האוכלוסייה היהודית, כמו ירידה בשיעור הילודה, הזדקנות, העדפת לאומיות לא יהודית בין ילדים של משפחות שנפרדו. המגמות האלו בולטות בעיקר בארצות הסלביות. דווקא השינויים הפוליטיים האחרונים הביאו רבים להצהיר על יהדותם ו"החזירו" מבחינה מספרית חלק מהאוכלוסייה אל הקבוצה היהודית הגרעינית.

מאז 1989 היתה ההגירה הגורם העיקרי לשינויים באוכלוסייה היהודית. כמעט כל המהגרים מארצות חבר המדינות בשנים אלו היו יהודים, והדבר בא לביטוי בטבלה הבאה. הירידה במספר היהודים המהגרים אינה צריכה להטעות: יחסית לעשורים קודמים היא מעידה על דחף עמוק להגירה.

בצד ההגירה, התופעה הבולטת באופן מובהק היא היחס בין לידות ומיתות, 2.8 לידות מול 30 מיתות לכל אלף ברוסיה, 4.2 לידות מול 35.9 מיתות באוקראינה ומספרים דומים בבלארוס. הנתון הזה מעיד בין היתר על אופיה הצעיר של ההגירה. לאור כל אלה, האומדן של האוכלוסייה בארצות חבר המדינות הוא 1,370,000 בסוף 1989, 890,000 בסוף 1992. ב- 1992 התחזקה ההגירה באמצעות ההכרה ביהודים ההרריים בארצות הקווקז כזכאים לחוק השבות בישראל.

על-פי נתונים נוספים, במהלך 1994, אומדן יהדות חבר המדינות בסוף אותה שנה היה 817,000, מהם למעלה ב- 400,000 ברוסיה. בסוף 1996 ירדה האוכלוסייה ל- 595,000, מהם 546,600 במדינות חבר המדינות האירופיות, כולל רוסיה. רוסיה היא היום המדינה החמישית בגודלה בעולם מבחינת האוכלוסייה היהודית, באומדן של 340,000 נפש. באוקראינה נמנים 155,000. ברוסיה הלבנה נותרו 23,000 יהודים בלבד, לעומת 112,000 ב- 1988.

יתר ארצות מזרח אירופה והבלקן

האוכלוסייה היהודית בהונגריה, רומניה, צ'כיה, סלובקיה, ארצות מיוגוסלביה לשעבר, פולין ובולגריה, סובלת באופן חריף מהזדקנות ונשואי תערובת. יש אמנם פתיחות יתר המאפשרת ליהודים לא מעטים להצהיר בלי חשש על יהדותם לעומת העבר, אך התמונה הכללית היא של ירידה מובהקת במספר היהודים. המדינה הגדולה מבחינת היהודים בקבוצה זו היא הונגריה, שבה האומדן הוא 53,500 יהודים. המצב הבלתי יציב בארצות יוגוסלביה הביא גם הוא לירידה במספר היהודים שם. בסוף 1996 היו שם 3,700 יהודים, 2,000 מהם בסרביה ומונטנגרו, 1,300 בקרואטיה.

אסיה

בסוף 1996 היתה האוכלוסייה היהודית בישראל 4,567,000 נפש. גורם שיצר אי התאמות במספר היהודים היתה קבוצה של כמה אלפי עולים מחבר המדינות, שלאחר זמן הוגדרו כלא יהודים בידי משרד הפנים. בישראל 98% מיהודי אסיה, כולל הרפובליקות האסיאתיות בחבר המדינות, לא כולל החלקים האסיאתיים של רוסיה ותורכיה. בסוף 1996 היו בישראל 35% מיהודי העולם, ובאותה שנה גדלה האוכלוסייה היהודית בישראל ב- 2%. זהו ביטוי להתייצבות, לעומת גידול בסך 6.2% ב- 1990, ו- 5% ב- 1991. 61% מהגידול ב96-' נבע מעלייה, היתרה מגידול טבעי. כמה מאות עולים, שהוגדרו לא יהודים עם עלייתם, התגיירו.

במדינות חבר המדינות באסיה היו בתקופה הנדונה, לפי האומדן, 48,400 יהודים. הקונפליקט האתני ועליית הפונדמנטליזם המוסלמי באותן ארצות עודדו הגירה של יהודים משם. בניגוד למדינות האירופיות בחבר המדינות, בארצות האלה הגידול הטבעי בראשית שנות התשעים היה חיובי, אך הדבר השתנה גם הוא. הקהילה הגדולה ביותר נותרה באוזבקיסטאן, שירדה מ- 94,900 נפש ב- 88' ל- 14,000 ב- 96'. מספרים נמוכים יותר נותרו בקזחסטאן (11,000), אזרביג'אן וגרוזיה.

קשה לאמוד את מספר היהודים באיראן, שנמנתה לאחרונה ב86-' במסגרת סקר ממשלתי רשמי. ההערכה היא שהאוכלוסייה בה ירדה והגיעה ב- 96' ל- 12,500. בסוריה ותימן היתה ירידה, לאור הסכמת הארצות שם להגירה. בסין וביפן מונים כאלף יהודים בכל מדינה. 

 

אפריקה

פחות מ 105,000  נפש נמנו באפריקה בסוף 96'. 90% מהם – בדרום-אפריקה. גם כאן נרשמה ירידה, לאחר שב-1980  נרשמו שם 118,000 יהודים. הירידה היא תוצאה של הגירה. בסקר שנערך בדרום אפריקה לאחר ביטול האפרטהייד, ב-91 ', הצהירו רק 65,406 אזרחים לבנים כי הם יהודים על-פי דתם, אך רבים לא הגדירו כל דת, ועל-פי שקלולים שונים היה מדובר אז על כ- 100,000 יהודים.

כ- 20,000 יהודים הובאו מאתיופיה במבצע משה בראשית שנות התשעים. ההערכה היא שבאתיופיה נותר מספר מועט ביותר של יהודים, אם כי רב ממה שסברו תחילה. במהלך השנים מאז מבצע משה הגיעו לישראל עוד 8,400 עולים מאתיופיה, ביניהם לא יהודים רבים שרצו באיחוד משפחות. ההערכה היא שבאתיופיה נותרו כמאה יהודים. מרבית יהודי מרוקו ותוניסיה שעזבו אותה לאחרונה היגרו לצרפת ולקנדה.

אוקיאניה

מתוך 100,000 יהודי אוקיאניה, 95% חיים באוסטרליה. כ- 80,000 מהם הגדירו עצמם כיהודים על-פי דתם, גידול של 7.3% לעומת 91'. בעשור האחרון התחזקה האוכלוסייה היהודית בהגירה, בעיקר מדרום אפריקה, מחבר המדינות ומישראל. לעונת זאת, השפיעו על מאזן האוכלוסייה תהליכים חזקים של הזדקנות. מספר היהודים בניו-זילנד מוערך ב- 4,500.

94 המדינות, שיש בכל אחת לפחות 100 יהודים, מפוזרות בכל היבשות. ב1996-, בתשע מדינות היתה האוכלוסייה יותר מ- 100,000 יהודים, בארבע נוספות מעל 50,000. ב- 56 מדינות פחות מ- 5,000 יהודים. אין אף מדינה בגלות שבה יש יותר מ- 2.5% יהודים, ורק בשלוש מדינות מספר היהודים עולה על אחוז. עשרת המדינות המובילות בגולה מבחינת שיעור היהודים הם גיברלטר (2.14%), ארצות הברית (2.12%), קנדה (1.22%), צרפת (0.9%) ואחריה אורוגוואי, ארגנטינה, הונגריה, בריטניה, לאטביה ואוסטרליה. בישראל, שיעור היהודים הוא 80.3%, לא כולל ערביי השטחים.

הפיזור בארצות אינו סותר ריכוזיות בולטת של היהודים. ב-96' 97% של היהודים חיו ב- 15  מדינות. 79% חיו בשתי המדינות בעלות האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר, ארצות הברית וישראל. 78% מיהודי הגולה חיים בשלוש מדינות – ארצות הברית, צרפת וקנדה. 

 

  רוב עצום של היהודים חיים בערים גדולות. עשרים ערים בעולם מונות כל אחת יותר מ- 100,000 יהודים, ובהן וסביבתן חיים 70% מיהודי העולם. 10 מערים אלה הן בארה"ב, ובהן 75% מאוכלוסיית יהודי ארה"ב. בעשרת הערים הגדולות חיים מחצית מיהודי העולם.

 

טבלה 4: אוכלוסייה יהודית בעשרים הערים היהודיות הגדולות בעולם (האוכלוסייה לעיר מטרופולית, מעודכן לסוף 1996)

אוכלוסייה

מדינה

עיר

2,400,000

ישראל

תל-אביב

1,937,000

ארה"ב

ניו-יורק

650,000

ישראל

חיפה

590,000

ארה"ב

לוס אנג'לס

550,000

ישראל

ירושלים

382,000

ארה"ב

מיאמי

310,000

צרפת

פריס

280,000

ארה"ב

פילדלפיה

263,000

ארה"ב

שיקגו

235,000

ארה"ב

בוסטון

216,000

ארה"ב

סן=פרנסיסקו

210,000

בריטניה

לונדון

178,000

ארגנטינה

בואנוס-איירס

166,000

ארה"ב

וושינגטון

166,000

קנדה

טורונטו

151,000

ארה"ב

פאלם-ביץ'

143,000

ישראל

באר שבע

120,000

רוסיה

מוסקבה

105,000

ארה"ב

בלטימור

100,000

קנדה

מונטריאול

9,152,000

סה"כ

 

 

 

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
8
15/10/2020
קבינט הקורונה קיבל היום החלטה להחזיר את גני הילדים ...
8
14/10/2020
מענה טלפוני 03-6922922 בשעות 15:00-08:00
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד