הנחיות ליישום הסכם קיבוצי "אופק חדש" ספט' 2013

הנחיות ליישום הסכם קיבוצי "אופק חדש" ספט' 2013

27/10/2013
הנחיות ליישום הסכם קיבוצי "אופק חדש" ספט' 2013

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

לשכת הסמנכ"לית 

 

 

 

אל   : מנהלות ומנהלי המחוזות 

           

שלום רב, 

 

 

הנדון : הסכם קיבוצי  ליישום "אופק חדש" 

 

 

מצ"ב הסכם קיבוצי ליישום רפורמת אופק חדש שנחתם בתאריך 17.9.13. 

 

להלן עיקרי התוספות והעדכונים הכלולים בהסכם, והנחיות ליישומו : 

 

1.    סעיף 6 - "שעות פעילות גן" : גננות המועסקות בתנאי הרפורמה יהיו זכאיות לתשלום תמורה עבור שעות פעילות גן, בהיקף של 18 שעות בודדות  בכל מחצית, סה"כ 36, למטרת מסיבות,  אספות הורים וילדים פרטנית וישיבות צוות. 

בשלב ראשון, דיווח עבור שעות אלו תעביר הגננת אל הגזברות באמצעות טופס מיוחד שיוכן ע"י הגזברות.

בשלב הבא, ניערך לתכנון וביצוע במערכות המיכון. 

 

2.    סעיף 7 -"ערבי חגיגות עם הורים בגן הילדים" : האפשרות הנתונה לגננות שצורפו לאופק חדש  לסיים את הלימודים בגן ביום החגיגה בשעה 11:00 או 11:30, מבוטלת. לגננות שלא צורפו להעסקה עפ"י אופק חדש, ההסכמים הישנים תקפים. 

 

3.    סעיף 8 "מחנכי כיתה" : מחנך יכול להשתמש עד שתי שעות פרטניות לצורך  ניהול הכתה. השעות יתקיימו בין כותלי בית הספר. אין שינוי בדיווח של השעות הפרטניות ביחס לנהוג עד כה. 

 

4.    סעיף 9 "הקצאת שעות למורים בעלי תפקידים בחטיבות הביניים" :  

 

א.  ממונה (רכז) שכבה : מבנה שבוע העבודה הייחודי שהיה לרכז שכבה, משתנה. מעתה ואילך, רכזי השכבה יעבדו עפ"י מבנה שבוע העבודה של עו"ה בחט"ב. כמו כן הם יהיו זכאים לשעות תפקיד (בשכבה המונה 4 כיתות ומעלה). שעות התפקיד יבוצעו ע"ח השעות הפרונטאליות וע"ח השעות הפרטניות, במצטבר, עפ"י מפתח של 0.5 שעת תפקיד פרונטאלית כפול מס' הכיתות ו- 0.5 שעת תפקיד פרטנית כפול מס' הכיתות, כמפורט בהסכם ובכפוף למגבלת המקסימום המצוינת שם. 

 

 

לדוגמה, בהעסקה לפי 23 שעות פרונטאליות, 4 פרטני ו- 9 שהייה, יהיה זכאי לשעות תפקיד עפ"י החלוקה : 4 כיתות X  0.5  ש"ש = 2, כך ששעתיים מהשעות הפרונטאליות יהיו עבור ביצוע התפקיד ו- 21 שעות פרונטאליות מול תלמידים. בנוסף, מתוך 4 השעות הפרטניות, יהיה זכאי לשעות תפקיד עפ"י החלוקה : 4 כיתות X 0.5 ש"ש = 2, כך ששעתיים מהשעות הפרטניות יהיו עבור ביצוע התפקיד ושעתיים פרטניות עם תלמידים. 

 

עם השלמת ביצוע ההתאמות במערכת המחשוב, המנהלים ידרשו לשבץ מחדש את רכזי השכבה במערכת שיבוץ, בהתאם למבנה שבוע העבודה החדש.  

 

ב.  רכז חינוך חברתי :  

רכז חינוך חברתי יהיה זכאי לשעות התפקיד ע"ח שעות ההוראה הפרונטאליות, לפי מפתח של 0.4 ש"ש לכתה, כמפורט בהסכם ובכפוף למגבלות המצוינות שם. 

 

ג.   רכז מקצוע:  

רכז מקצוע יהיה זכאי לעד שעת תפקיד אחת ע"ח שעות ההוראה הפרונטאליות, מתוך סל שעות התפקיד לרכזי מקצוע, כמפורט בהסכם ובהתאם למגבלות המצוינת שם. 

 

יודגש, עו"ה שהינו בעל תפקיד כמפורט לעיל ומועסק במשרה מלאה ,יעבוד  לא פחות מ- 12 שעות פרונטאליות בכתה עם תלמידים. 

במקרים בהם מועסק בעל התפקיד בחט"ב צמודה, בבית ספר שש שנתי, יילקחו בחשבון, לצורך עמידה במגבלת המינימום של השעות הפרונטאליות בהן הוא מחוייב בהוראה בכתה , כל שעות ההוראה הפרונטאליות המבוצעות בכתה עם תלמידים, בכל הרצף השש שנתי. 

 

במקרה בו עו"ה בעל התפקיד מועסק במשרה חלקית, דרישת מינימום זו משתנה בהתאמה, כמפורט בהסכם. 

 

המשרד נערך בימים אלו להקצאת תוספת שעות התקן הנדרשת בהתאם להסכם זה, עבור בעלי תפקידים אלו. הודעה תשלח למחוזות בהתאם. 

 

יש להנחות את בתיה"ס להקצות את שעות התפקיד לבעלי התפקידים בהתאם להנחיות ההסכם. 

 

5.  סעיף 10 – הקצאת שעות למורים בעלי תפקידים (רכז שכבה, רכז חינוך חברתי ורכז מקצוע) המלמדים בכיתות ז' עד ט' בבית ספר יסודי : 

 

מבנה שבוע עבודה של עו"ה  אלו יהיה כשל עו"ה בבית ספר יסודי. שעות התפקיד (עפ"י המפתחות הזהים למפורט בסעיף 4 לעיל) יגזרו ממספר הכיתות בשכבות ז'-ט' בלבד. 

 

6.   סעיף 11 – עובדי הוראה הלומדים לקראת תואר ראשון או תואר שני :  

 

טרם סוכם המפתח של מס' השעות שניתן להפחית  כנגד מענק שעות שניתן למורה. רק לאחר שתגובש הסכמה בין הצדדים, יועברו הנחיות ליישום הנושא.

 

7.  סעיף 14 – קביעת רמת המורכבות של בתי הספר ושינוי טבלאות השכר של המנהלים : 

 

מספר רמות המורכבות של בתי ספר יוגדל ל- 8 רמות. הנחיות לגבי השינויים ברמת המורכבות יינתנו לאחר שפרטי  הנושא יסוכמו עם הסתדרות המורים ומשרד האוצר וייחתם על כך הסכם קיבוצי נפרד. בשלב זה "הוקפאה" רמת המורכבות שהיתה לבתיה"ס בשנה"ל תשע"ג. 

 

 

הנכם נדרשים להביא הסכם זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במחוזכם, כולל מנהלי בתי"ס ועו"ה.

  

   

 

                                                                                בברכה, 

 

                                                                               גילה נגר

                                                                    סמנכ"לית ומנהלת המינהל 

 

 

העתק : גב' דלית שטאובר, המנהלת הכללית 

             גב' מיכל כהן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 

             מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים 

             גב' אריאלה טוקר, חשבת המשרד 

             גב' תמי יהושע, מ"מ מנהל אגף בכיר לכא"ב 

             מר נביל דאו, מנהל חטיבה, מינהל מיכון ומערכות מידע 

             מר מוטי רוזנר, מנהל אגף א' התפתחות מקצועית 

             גב' תמר כהן, מנהלת תחום שכר, חשבות 

             גב' רחל טיטלבום, ממונה תנאי שירות, כא"ב 

             גב' אריאלה ישראלי, מנהלת עוז לתמורה 

             מפקחים כוללים 

             חשבי המחוזות 

             מנהלי תחום כא"ב 

             גב' מירי נבון, מתאמת פעולות, המינהל הפדגוגי 

 

 

 

  להורדת מסמך ההנחיות לחצו כאן

לחדשות נוספות

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
8
15/10/2020
קבינט הקורונה קיבל היום החלטה להחזיר את גני הילדים ...
8
14/10/2020
מענה טלפוני 03-6922922 בשעות 15:00-08:00
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד