הסכם אופק חדש - הישגים נוספים
הסכם אופק חדש - הישגים נוספים
18/06/2008

הבוקר חתמנו על הסכם אופק חדש – רפורמה במערכת החינוך במסגרת ההסכם הגענו להישגים הבאים:

 

 1. תשלום לעובדי ההוראה הגימלאים בפנסיה תקציבית, סכום חד פעמי המחושב כדלהלן : 7.5% כפול סכום הקיצבה החודשית של הגימלאי כפול מס' השנים בהן קיבל קיצבה עד למועד התשלום.
  (קיבלו 4.75% + 4% + 5% מיגזר ציבורי + יקבלו 5% נוספים סה"כ 18.75% לבסיס הטבלה).
 2. החל משנה"ל תשס"ח , תקופת הוותק הנדרשת לצורך זכאות למענק יובל, לגבי עובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה , תופחת מ – 30 שנות ותק ל – 25 שנות ותק.
 3. גמול חינוך לסגנים ראשונים (10%)– סגנים ראשונים יוכלו לשמש כמחנכי כיתה כולל תשלום הפרשים עבור תשס"ח שתשולם במשכורת יולי 2008.
 4. שעות גיל –
  א.מורים מגיל 50 ועד גיל 55 (לא כולל) יהיו זכאים להפחתה של שתי שעות פרונטאליות.

  ב.מורים מגיל 55 ומעלה, יהיו זכאים להפחתה של שלוש שעות פרונטאליות ושעה פרטנית אחת.

  סעיפים א ו – ב שלעיל מתייחסים לעובדי הוראה המועסקים במשרה מלאה. הפחתת השעות למורים המועסקים במשרה חלקית תיעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
 5. גמולי תפקיד לבעלי תפקידים המועסקים בתנאי הרפורמה בחטיבת הביניים:

א.       רכז שכבה – 10% מהשכר המשולב (במקום 6%).

ב.       רכז חינוך חברתי – 10% מהשכר המשולב (במקום 6%).

ג.        רכז מקצוע- 8% מהשכר המשולב (במקום 6%).

כל יתר הגמולים ללא שינוי

 1. עובד הוראה קיים אשר מועסק בהיקף שהינו בין 1/3 משרה ל – 50% משרה, יהיה רשאי לעבור להעסקה בתנאי הרפורמה.
 2. עובד הוראה ברפורמה למעט מנהלים וסגני מנהלים ראשונים, שיוחלט על ידי מנהלי כ"א בהוראה במחוזות, כי הם דרושים לעבודה בהיקף שהינו מעבר ל -100% משרה, יוכלו להיות מועסקים בהיקף שהינו מעבר ל – 100%. שעות העבודה, שהינן בנוסף להעסקה בהיקף של 100% משרה, יהיו שעות הוראה פרונטאליות בלבד. התגמול עבור שעת עבודה מעבר ל – 100% משרה בשיעור 100% כפול ערך שעה.
 3. מעבר עובדי הוראה לרפורמה – החל בשנה"ל תשס"ט בית ספר אשר לגביו הוחלט כי תיושם בו הרפורמה, יועסקו כל עובדי ההוראה על פי תנאי הרפורמה.
 4. בית ספר אשר עבר לעבודה בתנאי הרפורמה בשנה"ל תשס"ט בלבד, ואשר בו, בתום שנה"ל תשס"ט , רוב עובדי ההוראה הנמנים על הסגל הקבוע של בית הספר מבקשים להיות מועסקים שלא על פי תנאי הרפורמה, ישוב לעבודה שלא על פי תנאי הרפורמה, החל בשנה"ל תש"ע.
 5. כל בתי הספר היסודיים , חטיבות הביניים , הגנים ובתי הספר לחינוך מיוחד, ובכלל זה עובדי ההוראה ובתי הספר אשר בחרו כאמור שלא לעבור להעסקה על פי הרפורמה יעברו לעבודה בתנאי הרפורמה עד ליום 1.9.2013 .
 6. אופן ההעסקה של מנהלי בתי הספר – בתום תקופת הניהול הקצובה (10 שנים) של ניהול בית ספר, ישובץ המנהל בבית ספר אחר. במקרים חריגים ישובץ המנהל בבית הספר בו כיהן כמנהל.
 7. עקרונות להסדר חלופי לחישוב המשכורת הקובעת לעובדי הוראה המבוטחים בפנסיה תקציבית עליהם תחול רפורמת אופק חדש – ייחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים , אשר יאמץ במלואן את הוראות פרק ב' לחוק הגימלאות, כפי שהן וכפי שהן תשתננה מעת לעת, לרבות כל הוראות חקיקת המשנה . המשכורת הקובעת תחושב, לגבי עובדי ההוראה שעברו להעסקה על פי תנאי הרפורמה, על פי משכורת שונה לגבי שתי תקופות שירות. תקופה א' – תקופת שרות לפני המעבר לתנאי הרפורמה. תקופה ב' – תקופת שרות ממועד המעבר לתנאי הרפרמה.

השכר הקובע לתקופת השרות א' יעודכן על פי נוסחא המבטיחה את עדכון השכר הקובע בתקופה הראשונה לקידום בוותק, בהשכלה, ובחלק יחסי של קידום בדרגות.

 

החל מהשבוע הבא נדון בימים מרוכזים על כל המיגזרים להלן:

גננות.

מפקחים/מדריכים.

מורי המכללות.

מנהלי אגפי חינוך.

מורי של"ח.

 

כוונתנו לסיים את ההליך לקראת חתימה סופית על הסכם כולל.

 

 

                                                                             הנהלת הסתדרות המורים

לחדשות נוספות

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
8
13/09/2020
אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל ...
8
10/09/2020
8
9/09/2020
אבקשכן להקפיד בזמן מחלה להודיע למפקחת הישירה שלכן ...
8
9/09/2020
מידע וטפסים לעובדי הוראה בסיכון פורסם בפורטל
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד