חדשות ומידע לגננת

חדשות ומידע לגננת

הוראות קבע לגננות
פותחים גן - לקט לגננת המתחילה 2017

לקט נהלים לגננת 

מספר הילדים בכיתות גן
הנחיות למקרה של היעדרות סייעת 

הנחיות למקרה של שביתת סייעות  

 מדג"נט מערכת דיווח לגננות 
התמודדות עם התנהגויות חריגות  בגן הילדים /העברה והשעייה - חוזר מנכ"ל 

 

 

     

 

 

 

דרישת המפקחות מגננות להשתתף בוועדות בין מקצועיות

דרישת המפקחות מגננות להשתתף בוועדות בין מקצועיות

באו לידיעתי פניות של מפקחות על גני הילדים ברחבי הארץ, אשר מחייבות ודורשות מגננות להשתתף בישיבות ועדות בין מקצועיות וזאת כמובן על חשבון זמנן האישי.
להזכירך, מאז ומעולם, גננות לא נדרשו להשתתף בוועדות ההשמה ו/או השילוב ונושא זה היה מוסכם אף מול הסתדרות המורים .
20/01/2020
תיק בטחון

תיק בטחון

לאחר מאבק בנושא תיק הביטחון מול קב"ט המשרד, הצלחנו להוביל לשינוי חוזר מנכ"ל, לפיו נקבע נוסח אחיד לכל גני הילדים בארץ וכן הטלת האחריות על גדר הגן ועל לחצן המצוקה על קב"ט הרשות המקומית.
19/01/2020
ימים פתוחים

ימים פתוחים

לאחרונה הגיעו אלינו פניות מגננות לפיהן הרשות המקומית דורשת מהן להישאר לאחר שעות העבודה, על מנת לאפשר להורים השוקלים לרשום את ילדיהם לגן, להגיע לאחר שעות הלימודים על מנת להתרשם מהמבנה.

אנו מודיעים לכן באופן חד משמעי שאין להישאר בגן מעבר לשעות הלימודים , על אחת כמה וכמה כשמדובר בדרישה של הרשות שאינה המעסיק של הגננות.
5/01/2020
ועדות שילוב וועדות השמה

ועדות שילוב וועדות השמה

ועדות שילוב וועדות השמה הן וועדות סטטוטוריות, זאת אומרת, שהן מתקיימות לפי חוקי המדינה.
גננות אינן חברות וועדות השמה ושילוב!!!
30/12/2019
הרפורמה בחוק חינוך מיוחד

הרפורמה בחוק חינוך מיוחד

כזכור, הנחתי אתכן שלא למלא טפסים חדשים עבור ועדות הזכאות לשנת הלימודים תשפ"א.עם זאת, אין מניעה למלא את הטפסים הרגילים שנהגתן למלא עד כה, ולכן אני קוראת לכן להמשיך ולמלא אותם בכדי לאפשר לתלמידים עם צרכים מיוחדים את הכלים שהחוק מקנה.במקביל הבהרתי ובכוונתי להמשיך ולהבהיר למשרד החינוך, שניסיון ליישם באופן מלא את הרפורמה, למרות שהפיילוט טרם הסתיים, פוגעת פגיעה קשה בתלמידים ובציבור עובדי ההוראה. הרחבת יישום הרפורמה הוא מעשה בלתי אפשרי ובלתי סביר לחלוטין.


30/12/2019
תקצוב סייעת שניה ליום שישי בגני הילדים לגלאי 4-3

תקצוב סייעת שניה ליום שישי בגני הילדים לגלאי 4-3

אנו ממשיכים במאבק לתקצוב סייעת שניה ביום שישי בגני הילדים לגלאי 4-3
מצ"ב מכתב משותף שלנו יחד עם יו"ר השלטון המקומי ויו"ר הסתדרות המעו"ף
בדרישה משר האוצר ושר החינוך לפעול לתקצוב הנושא.
15/12/2019
הסתדרות המורים הכריזה על סכסוכי עבודה ב 14 עיריות ברחבי הארץ בנושא סייעת שנייה בגני הילדים

הסתדרות המורים הכריזה על סכסוכי עבודה ב 14 עיריות ברחבי הארץ בנושא סייעת שנייה בגני הילדים

הסתדרות המורים הכריזה על סכסוכי עבודה ב 14 עיריות ברחבי הארץ בנושא סייעת שנייה בגני הילדים: העיריות ממשיכות לפגוע קשות בתנאי העבודה של הגננות וביכולתן לספק חינוך איכותי ומשמעותי לילדים.
26/11/2019
בקרות בגני הילדים

בקרות בגני הילדים

משרד החינוך הודיע לאחירונה לגננות מבלי לשתף את הסתדרות המורים על בצוע בקרות בגני הילדים .
מיותר לציין, כי הנושאים הנבדקים הם מסמכים הנוגעים להפעלת הגן כגון, תוכנית עבודה שנתית וכד' מפוקחות ומבוקרות על ידי מפקחות גני הילדים ולא נאפשר התעמרות בגננות באמצעות בקרות חוזרות ונשנות על ידי גופים שונים במשרד החינוך.
לאור זאת, הגננות מתבקשות שלא לשתף פעולה ולא לאפשר כניסת הבקרים לגן הילדים.
20/11/2019
שביתת השלטון המקומיט מחר - יום חמישי 7.11.19

שביתת השלטון המקומיט מחר - יום חמישי 7.11.19

לאור שביתת השלטון המקומי המתוכננת מחר גם במוסדת החינוך (חמישי 7.11.19), אבקש להזכיר כי עלייך להתייצב בגן כרגיל, אך אין לקבל ילדים ללא סייעות.
נדגיש כי אין לפתוח את הגן בצוות חסר של סייעות, או בסיוע בני משפחה.
6/11/2019
אין לפתוח גן ילדים בתקן חסר

אין לפתוח גן ילדים בתקן חסר

אני שמחה לעדכן אתכן ששופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, אמרה היום בדיון בבית המשפט כי אין לפתוח גן ילדים בתקן חסר . במסגרת דיון בעתירה שהגישה עיריית ראשון לציון לבית הדין, כנגד הסתדרות המעוף, עלתה הסוגיה של פתיחת גן לגילאי 3-4 בהרכב חסר של הצוות. בית הדין הביע עמדה נחרצת לפיה לא ניתן לפתוח גן בתקן חסר'
5/11/2019
השתלמות אשכולות/מובילות/פיקוח

השתלמות אשכולות/מובילות/פיקוח

לאור ריבוי פניות אליי והודעות סותרות מאת המפקחות, הריני להודיע:
כי בתאריך 24/10/19, נפגשנו עם מר אייל רם, סמנכ"ל מנהל עובדי הוראה במשרד החינוך.
ואכן אין חובת השתתפות במפגשים שבנדון!
24/10/2019
גננות מחויבות להגשת תוכנית עבודה שנתית בלבד

גננות מחויבות להגשת תוכנית עבודה שנתית בלבד

כידוע לך כל עובדי ההוראה מחויבים בהגשת תוכנית עבודה שנתית בלבד.
לאחרונה, פנו אליי גננות רבות כי הן נדרשות להגיש תוכנית שבועית, חודשית, שנתית ואף אישית עפ"י דרישת מפקחות/מובילות/מדריכות.
אי לכך אני מבקשת ממך להורות למפקחות על יישום ההחלטה בה הגננת מחויבת להגשת תוכנית שנתית בלבד.

23/10/2019
ריענון נהלים - ימים הראשונים לפתיחת הגן

ריענון נהלים - ימים הראשונים לפתיחת הגן

מסמך מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי , אורנה פז
7/10/2019
היעדרות סייעת רפואית

היעדרות סייעת רפואית

קיבלתי שאלות ופניות רבות לעניין אופן ההתנהלות במצב דברים בו הסייעת הרפואית אינה מגיעה לעבודה, והילד, הזקוק להשגחה מתמדת, נמצא ללא סייעת.
אין מדובר במצב תקין, לטעמי, הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך אינן ברורות.
ללא מדיניות ברורה לא נוכל לעבור לסדר היום.

הפניתי את הנושא לייעוץ משפטי דחוף, כדי לבחון את הנושא מכל היבטיו ולהגן על ציבור הגננות מפני מצב הדברים המתואר.
18/09/2019
התעלמות משרד החינוך מתופעה לפיה גננות חוות אלימות מתלמידים

התעלמות משרד החינוך מתופעה לפיה גננות חוות אלימות מתלמידים

הסתדרות המורים רואה בחומרה רבה תופעה זו ומודיעה כי בכל מקרה של אלימות כלפי הגננת בגן ילדים בחינוך הרגיל, יושבת הגן ביום שלמחרת בשעתיים הראשונות כמחאה על אדישות המערכת לתופעה.
גם בגני הילדים בחינוך המיוחד, קיימת תופעה של אלימות קשה כנגד הגננות, הנותרות ללא תמיכה או מענה. אנו דורשים כי לתלמידי החינוך המיוחד, הנוקטים באלימות באופן חוזר, תוצמד סייעת אישית. <<

16/09/2019
התנהלות שלא כדין בנוגע לסייעת השנייה

התנהלות שלא כדין בנוגע לסייעת השנייה

הסתדרות המורים נתקלת מדי יום בתופעה לפיה, הרשות המקומית במקום למצוא ממלאת מקום לסייעת הנעדרת מוציאה סייעת שנייה מגן אחד ומעבירה לגן אחר.
התוצאה שגננות נאלצות לתפקד בגן בתקן חסר, על כל המשתמע מכך.
16/09/2019
הנחיות לגננות וזימון למפגשים במהלך החופשה - מכתב למפקחות

הנחיות לגננות וזימון למפגשים במהלך החופשה - מכתב למפקחות

על פי הסכמי העבודה זכאיות הגננות לשהות בחופשה במהלך החודשים: יולי-אוגוסט.
הסתדרות המורים מאשרת לגננות, לפנים משורת הדין, להגיע למפגש פיקוח אחד במהלך השבוע האחרון בחודש אוגוסט וזאת כנגד קיזוז המפגש ממפגשי הפיתוח המקצועי.
הובא לידיעתי, כי במספר מקומות ברחבי הארץ דורש הפיקוח/הרשות מהגננות לקיים אסיפת הורים במהלך חודש אוגוסט ומפגש מטרים עם ילדי הגן גם הוא בסוף חודש אוגוסט.
מיותר לציין, כי הגננות שוהות בחופשה, ואינכן רשאיות לזמן או לדרוש מהן להגיע למפגשים מעבר לים ההיערכות.

19/08/2019
איגרת לגננות

איגרת לגננות

גננות יקרות, על פי הסכמי העבודה הנכן זכאיות לשהות בחופשה במהלך החודשים: יולי-אוגוסט.
הסתדרות המורים מאשרת להגיע למפגש פיקוח אחד במהלך השבוע האחרון בחודש אוגוסט כנגד קיזוז ממפגשי הפיתוח המקצועי.
לפיכך, אני פונה אליכן ומבקשת להימנע מכל עבודת התנדבות בגן במהלך החופשה כגון: ימי הורים, אסיפות הורים, מפגש מטרים עם ילדי הגן, ישיבות צוותים, ועוד.

19/08/2019
דרישה למלא דו"ח בטיחות ותקינות של גן הילדים

דרישה למלא דו"ח בטיחות ותקינות של גן הילדים

לתשומת לבכם, האחריות על תקינות ובטיחות הגן ומתקניו מוטלת על הרשות המקומית ולא נאפשר בשום מקרה הטלתה על הגננות.
נציגי הרשות המקומית, מתבקשים לעבור בכל גני הילדים ולמלא את הדוחות בעצמם.
אנו רואים בחומרה רבה התנהלות זו ודורשים שמצב זה לא יחזור בשום שלב בעתיד
7/08/2019
יום פנוי בשבוע הראשון ללימודים

יום פנוי בשבוע הראשון ללימודים

בעקבות פניות מרובות שהגיעו אליי מגננות ברחבי הארץ ברצוני לעדכן:
עובדי הוראה אינם מחויבים להגיע לעבודה בשבוע הראשון ללימודים ביום החופשי שלהם.
מפקחות ומפקחים אינם יכולים לדרוש מעובדי ההוראה להגיע.
מנהלת גן, ביום הראשון ללימודים, שזהו יומה החופשי יכולה להגיע לשעתיים הראשונות.
יכולה אך אינה חייבת.
24/07/2019
חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
23/09/2020
אני שמחה לבשר לכם כי הגדלנו את תקציב המלגות ואת ...
8
17/09/2020
פנייה דחופה בעניין נוהל החינוך המיוחד מתכונת למידה ...
8
13/09/2020
אנו מתנגדים מכל וכל להחרגת החינוך המיוחד מכלל ...
8
10/09/2020
8
9/09/2020
אבקשכן להקפיד בזמן מחלה להודיע למפקחת הישירה שלכן ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד